Scotia Fondo Cash Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Scotia Fondo Cash Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Scotia Fondo Depósito Disponible Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Scotia Fondo Depósito Disponible Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
 
BBVA Cash Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Cash Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Dólares Monetario
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Soles Monetario
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
BBVA Tesorería Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
 
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Credicorp CapitalConservador Corto Plazo Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
 
IF Libre Disponibilidad Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
IF Mediano Plazo Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
IF Extraconservador Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
IF Extraconservador Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
IF Cash Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
IF Libre Disponibilidad
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
 
SURA Corto Plazo Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
SURA Corto Plazo Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
SURA Ultra Cash Dólares
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
SURA Ultra Cash Soles
IQ19 IIQ19 IIIQ18 IVQ18
Derechos Reservados © Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso de la Empresa.
Consultas a equilibrium@equilibrium.com.pe